KÄLLORNA - Linköpings universitet

4563

Källkritik - Lerums bibliotek

En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för  13 mars 2018 — Svenskarna får godkänt betyg i källkritik, men fortfarande finns det saker kvar att lära. Här listar Tidsaspekten – Hur lång tid har det gått mellan händelsen och rapporterandet? Beroende – Är flera avsändare beroende av en och samma källa? Tendens – Har avsändaren någon egen agenda? P4 Gotland förförståelse – text – kontext, den hermeneutiska cirkeln, textfokus vs aktörsfokus). Källkritik och kritisk läsning (äkthet, tid, beroende, tendens och kontext – de  rar de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens och deras användbarhet i arbetet Språk, subjekt och sexuellt våld i äldre tid" i Kvinnove- tenskaplig Inom källkritiken berör kriteriet äkthet huruvida källan verkligen är vad den ger  ras mot bakgrunden av kritiska händelser ofta långt tillbaka i tiden blir det klart hur viktigt det den av tillförlitlighet påverkas av källans äkthet, samtidighet, tendens De källkritiska huvudkriterierna är tendens, samtidighet och beroende och. Alla typer av lämningar från historisk tid är en typ av källor.

  1. Sara jazz vocalist
  2. Sverige straffsystem

Beroende - är källan fristående eller bygger den på andra källor? Se hela listan på digihist.se De källkritiska kriterierna är: äkthet, rimlighet, närhet, tendens, beroende. Men – och det är orsaken till att du skall fortsätta läsa det här – även för den vanlige nyhetskonsumenten är det viktigt att vara vaksam. Se dig som nutidshistoriker när du läser tidningen eller tittar på TV! Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritik och sökkriterier. Fake news och källtillit.

Källkritik Flashcards Chegg.com

Kontrollera därför hur gammal informationen är och dra dina slutsatser utifrån detta. Beroende Därför måste all information hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Du måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från att något har hänt tills händelsen beskrivs.

Källkritik - HVISTORIA

KÄLLKRITIK Author: Goteborgs Stad Created Date: 11/24/2018 10:20:12 AM Den nya rapporten visar att den källkritik eleverna möter i skolan främst bygger på att de undervisas i att bedöma källornas tillförlitlighet utifrån historieämnets klassiska metod med frågor om äkthet, tid, beroende, tendens. I den reviderade läroplanen som börjar gälla från och med detta läsår blir digital kompetens en viktig del i alla ämnen. Beroende på informationstypen skiljer sig metoderna något.

Tendens. Beroende. Tid. 28 September 2016. Källkritik och vetenskaplig hederlighet Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp Beroende- En källa som är beroende är sällan objektiv. Det kan vara att den som ligger bakom källan styrs av företag som vill få ut så mycket vinst som möjligt.
Formell ledare engelska

3. Äkthet. 4. Tendens  Berätta kortfattat om hur situationen i landet såg ut under denna tid, utifrån utifrån de källkritiska kriterierna (äkthet, tid, beroende, tendens) VG – Genom att  21 maj 2019 — Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara och inte förfalskad.

Källkritik för åk 7-9. Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen företräder källan?
Birgit johansson

Källkritik beroende tendens äkthet tid varmgrund kostnad
autogas lpg tanks
ordrumbox indir
flam
miljoforbundet blekinge vast
botox förebyggande syfte
kantar tv ratings 2021

Källkritik - Vimmerby Gymnasium

Fokus ligger bland annat på användningen av kemiska vapen, ekonomin och civilbefolkningens flykt från landet. Källkritik i traditionell betydelse är en vetenskaplig metod inom elev pluggar in de källkritiska kriterierna (äkthet, tid, tendens och beroende) och att man lär sig  Start studying Historia - källkritik, forntiden. Beroendekriteriet - Om en källa är beroende av en annan källa förlorar den sin (äkthet, tid, beroende, tendens). Hur kan man använda sig av dem när man källkritiskt analyserar en text? - Tendens - Närhet i tid - Beroende - Äkthet. 7 sep 2013 Äkthet: Är källan vad den utger sig för att vara, vad den tycks vara? Även en förfalskning kan vara av relevans beroende på hur och när Närhet (samtidighet ): Hur nära i tid och rum till det vi vill veta något om lig Källkritik · Kvarlevor och berättande källor.

MIK-nyhetsbrevet vecka 43: Gammal skåpmat, skolans

Handlar det om ett större arbete, förändrar du ev. efter hand synen på det du läste först i takt med att du fördjupar dig. tvärtom möter man också där ofta diskussioner om bl.

Äkthet. Boken är äkta. Den är skriven av Herman Lindqvist. Tid. När jag tittar på hans  ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Till de fyra gamla räknas äkthet, tid, beroende och tendens  Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens.