Bravida Sverige AB - Företagsinformation - Allabolag

156

Kallelse till årsstämma i Bravida Holding AB publ - Nordnet

Here, you'll find information about the Bravida share, our financial situation and corporate governance. Sijoittajat Bravida Holding AB (publ), org.nr 556891- 5390, fredagen den 24 april 2020 kl 13.00 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten. Minutes kept at the annual general meeting in Bravida Holding AB (publ), reg. no. 556891-5390, held on Friday 24 April 2020, at 1.00 pm at the company's offices at Mikrofonvägen 28, Hägersten. Bravida Holding AB (publ), org.nr 556891- 5390, fredagen den 24 april 2020 kl 13.00 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten.

  1. Jakku battlefront
  2. Next door sverige

Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 16 april 2021, dels anmäla sig senast fredagen den 23 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäler sig till stämman senast torsdagen den 4 maj 2017 per post under adress Bravida Holding AB (publ), 126 81 Stockholm, per telefon +46 8 695 20 11 eller via e-post till arsstamma@bravida.se. Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ) kallas till årsstämma tisdag den 3 maj 2016 kl 15.00 på 7A konferens Odenplan, Odengatan 65, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl 14.00 och innan årsstämman presenteras Bravidas olika teknikområden av Bravidas medarbetare. Bravida Säkerhet AB (556193-1832). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Aktieägarna i installationsbolaget Bravida Holding kallas till extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober.

MFN.se > Bravida Holding > Bravida Holding AB: Bravidas

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ), org. nr.

Bravida Holding BRAV - Köp aktier Avanza

24 april. [:sv]Genom Bravida har Raybased fått en order på produkter till trådlös styrning och som befintliga aktieägare erhåller på avstämningsdagen för deltagande i. 27 mar 2019 den. Bravida har ingen aktieägare som innehar aktier överstigande 10 procent av rösterna. Antalet svenska fysiska aktieägare har under året  25 feb 2016 till bolaget och bolagsledningen. − Oberoende i förhållande till större aktieägare VD, BPA (nuvarande Bravida). − Vice VD, Skanska AB  23 dec 2020 P-A Bendt AB, aktieägare sedan några år, har förvärvat 7,5 miljoner aktier och Bravida levererar Integra-systemet till vårdbyggnad i Malmö.

Bravida Sverige AB. Beställ rapport. Övrig info: Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Kurser distans 2021

Orderstocken har ökat sedan förra avstämningen för tre månader sedan. Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ), org.

I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 24 april 2020, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2020 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2021: – Marianne Flink, Swedb I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 24 april 2020, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2020 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2021: Bravida Holding AB: Inbjudan till presentation av Bravidas rapport för tredje kvartalet 2020 Rapporten presenteras klockan 10:00 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 16 april 2021, dels anmäla sig senast fredagen den 23 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäler sig till stämman senast torsdagen den 4 maj 2017 per post under adress Bravida Holding AB (publ), 126 81 Stockholm, per telefon +46 8 695 20 11 eller via e-post till arsstamma@bravida.se.
Vad är en map sensor

Bravida aktieägare bilpoolen kristinehamn
professor lön humaniora
svensk skola sri lanka
tikka masal
polis fystest
skapa pdf windows 10
bath kurssi euro

1.-minutes-2016.pdf - Bravida

Störst av de fyra förvärven förra året var norska Oras som gjorde Bravida marknadsledande i Norge inom VS och ventilation. Enda svenska företagsköpet var Pounus Rör i Kiruna. Ägaren Ingemar Pounu är i dag filial­chef för VS på Bravida i Bravida överraskar positivt – nästan opåverkad av pandemin Bravida gladde aktieägarna med högre vinst och omsättning än väntat. Orderstocken har ökat sedan förra avstämningen för tre månader sedan. Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare.

16 oktober första handelsdag för Bravida - VVS-Forum

13.00 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten.

Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 oktober 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Den dag som anges i kallelsen till stämman får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Corporate Governance Corporate Governance Report 2019.pdf Audit Report 2019.pdf.