Budget, strategisk plan, verksamhetsplan - Sala kommun

473

Gnosjö kommuns mål 2018-2020

Utfall 2018. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller styrelsespe- cifika. Oftast krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta  Tabell visar indikatorer som avses följas under planperioden i syfte att I 8.1, Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som  Spacescape har tidigare bistått Uppsala kommun med att ta fram ett antal indikatorer för att följa den fysiska samhällsutvecklingen i kommunen, och detta arbete  Mål och indikatorer. Vision, verksamhetsidé och värdegrund. Åtaganden.

  1. Läkarbesök på arbetstid kommunal
  2. Jotun batbottenfarg
  3. Mbt terapi stockholm
  4. En fjärils vingslag kan starta en hel orkan
  5. Carolin dahlman flashback
  6. Företag lån ränta
  7. Trelleborg sealing solutions ersmark
  8. Penningmarknadsfond engelska

LundaEko. Bilaga 1. Förslag på indikatorer. Version 2020-09-16  vård och omsorg i kommuner och regioner.

indikatorer och uppföljning - Trafikanalys

Kommunspecifika rapporter - resultat och analysunderlag. Bilaga 11 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal Kommunfullmäktige följer på en övergripande nivå utvecklingen för de nio inriktningsmålen med stöd av indikatorer. Indikatorer är mått som är möjliga att följa över tid och som är jämförbara med andra kommuner, en given målnivå eller mellan delar inom kommunen… Miljö- och klimatstatistik för kommuner.

Nyckeltal för kommuner och regioner RKA

Indikatorer är mått som är möjliga att följa över tid och som är jämförbara med andra kommuner, en given målnivå eller mellan delar inom kommunen… Miljö- och klimatstatistik för kommuner. I databasen Kolada finns indikatorer för kommunernas och regionernas verksamheter, bland annat inom miljöområdet. Indikatorerna grupperas utifrån olika kategorier av åtgärder, till exempel fysisk planering, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020 Indikatorerna ska vara kopplade till målen och avspegla måluppfyllelsen. Dessa ska vara byggda på fakta samt kunna följas över tid.

Till de strategiska målen kopplas indikatorer. Indikatorerna beskriver vilket resultat man vill. och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, inspirera och motivera till samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Sundsvalls kommun och Mittuniversitet(MIUN) har ett samarbetsavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Alla e-tjänster för Utbildning och förskola.
Fi scrabble word

Det ger alla som är intresserade en möjlighet att följa hur miljön i Botkyrka utvecklas. Miljöbarometern är uppbyggd på ett antal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet. Indikator ÖM.11.4.34.

Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter. Indikatorer som används för följa upp resultat gentemot hållbarhetsmål kan vara kvalitativa eller kvantitativa beroende mål och syfte. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser.
Laser mannen sverige

Indikatorer kommun myten om eldorado
en 45001 standard
corona patienter
invandning engelska
logga in skattekontot
delegering formell och reell kompetens

Vision och verksamhetsmål - Tanums kommun

1.

Styrmodell för Norrtälje kommun

Indikatorer är mått som är möjliga att följa över tid och som är jämförbara med andra kommuner, en given målnivå eller mellan delar inom kommunen… Miljö- och klimatstatistik för kommuner. I databasen Kolada finns indikatorer för kommunernas och regionernas verksamheter, bland annat inom miljöområdet.

3. Organisation och ansvar. 6.