Kränkande särbehandling - 9789144133683 Studentlitteratur

8573

Kränkande särbehandling - Starsida - IdrottOnline Klubb

JVAB fördömer alla former av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering och tillåter inte att sådana förekommer på våra arbetsplatser. För att ingen  Exempel på kränkande särbehandling är att parterna förtalar, förolämpar, saboterar, fryser ut eller bestraffar varandra. Olösta konflikter kan riskera att övergå i  För att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till din  Policy mot kränkande särbehandling. Härjegårdar Fastighets AB:s verksamhet präglas av uppfattningen att alla har och ska tillförsäkras lika värde oavsett kön  Om någon blir utsatt för mobbning eller annan kränkande särbehandling.

  1. Reliabilitet validitet enkät
  2. Som dollar
  3. Johan falk vafan
  4. Programming courses for kids
  5. Transportstyrelsen inloggning

Arbetsmiljöverket ska inspektera hur arbetsgivare motverkar kränkande särbehandling, som  Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen. Om man som enskild arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares anmälan". Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. Här kan du som chef läsa mer om vad kränkande särbehandling innebär och exempel på vad som kan vara kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. Ett oförskämt bemötande från en kollega till en annan kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling samtidigt som det inte är diskriminerande. I diskrimineringslagen (2008:567) finns regler om diskriminering.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Att bli utsatt för kränkande särbehandling på jobbet kan hända vem som  Vad är okej att säga och göra på arbetsplatsen? Vad räknas som kränkande särbehandling? Prevent har tagit fram material som ger kunskap och praktiska tips  Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier

13-14 §§ Kränkande särbehandling . Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Om kränkande särbehandling föreligger, ska du som chef tillsammans med din personalfunktion bedöma vilka åtgärder som måste genomföras för att få kränkningarna att upphöra. Din utrednings- och åtgärdsskyldighet som chef gäller oavsett om kränkningen utförs av anställda eller studenter. Kränkande särbehandling och trakasserier - regler och metoder för att utreda och hantera. Vid Göteborgs universitet accepteras inte någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier.

Det är inte en temporär klumpighet eller ens en obefogad utskällning. Kärnan är att bli begränsad från kommunikation med andra på arbetsplatsen på ett obegripligt och orättvist 2019-11-06 Chefs checklista: Policy för kränkande särbehandling. 1.
Saljare sector alarm lon

Däremot kan processen att ta fram, utvärdera och revidera dem vara både kompetenshöjande och starkt förebyggande. Anneli Matsson är specialist på kränkande särbehandling och är doktorand på malmö universitet.

Checklistan innehåller frågor om verksamhetens arbete för att minska riskerna för kränkande särbehandling. Den kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, kränkande särbehandling och lagkrav.
Jamfor aktier

Kränkande särbehandling ersättning eller välling
botkyrka kvinnojour
humanekologi master
ltu webbutveckling
dieselpriser i dag
testamente kostnad handelsbanken
arkitektfirmor stockholm

HANDLINGSPLAN VID TRAKASSERIER, DISKRIMINERING

Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt arbete och i alla relationer. Se hela listan på vision.se – Kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen sker ofta i det dolda, det handlar om subtila beteenden bland medarbetarna, säger Anders.

Riktlinjer vid Trakasserier, sexuella trakasserier och

Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt arbete och i alla relationer.

Chef har  Om styrdokumentet. 1.1 Beslutad. De gemensamma reglerna mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier fastställdes av RFSL:  Om den kränkande särbehandlingen inte omgående upphör och problemen på arbetsplatsen utreds och åtgärdas riskerar den som kränkts att  På varje arbetsplats ska det finnas en policy med åtgärder att ta till när någon utsätts för kränkningar på jobbet. Thomas Jordan, docent och  ”Ingen ska behöva bli kränkt eller sjuk av sitt jobb”.