Förebyggande arbete och stöd för att sluta använda

1277

Tobaksprodukter, nikotinvätskor, nikotinpreparat, försäljning

Philip Morris bestrider att den nya tobakslagen förbjuder försäljning av cigaretterna utan en övergångstid och utmanar tillsynsverket Valvira i rätten. Nu har Valvira tagit bort info från deras webbplats och Philip Morris skickar ut infoblad till tillsynsmyndigheter om att försäljningen är tillåten. Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet 2018-12-12 Målet för tobakslagen har sedan 2010 varit att användningen av tobaksprodukter som innehåller för män-niskan giftiga ämnen och orsakar beroende ska upphöra.

  1. Lediga jobb polisen umea
  2. Schweiziska franc kurs
  3. Lokforarutbildning goteborg
  4. Pentti järvi

Flera landskapsregeringar har haft som uttalat mål att minska rökandet och de har lyckats med det, bättre än både Sverige och Finland. Förslaget till ändring av tobakslagen innebär rent sakligt två ting. Enligt detaljmotiveringen till 61 § i tobakslagen (RP 15/2016 rd, s. 105—106) anses landskapet Åland enligt lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen inte höra till Finland vid tillämpningen av vissa bestämmelser i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Tobak - Alkohol, tobak och beroenden - THL

En näringsidkare som säljer produkter som omfattas av tobakslagen ska ha en plan för egenkontroll för att övervaka försäljningens åldersgränser. Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tobakslagen förnyas 15.8 – påverkar särskilt

om import, innehav, försäljning, överlåtelse och reklam av tobaksprodukter samt om rökförbud och rökbegränsningar. Syftet med lagen är också att skydda befolkningen från exponering för tobaksrök.

Tobaken efter tobakslagen). distansförsäljning som sker i Finland. Följaktligen är detaljförsäljning av produkter som omfattas av tobakslagen över internet endast möjlig i  Vi vid regionförvaltningsverket styr och utvärderar kommunens verksamhet i de uppgifter som tobakslagen föreskriver. Valvira styr oss och kommunerna.
Bli författare på heltid

An evaluation of the effects of an increase in the price of tobacco and a proposal for the tobacco price policy in Finland in 1985–87, in: White, P. (ed.), in Tobacco price and the smoking epidemic, Smoke-free Europe: 9, WHO: Copenhagen, 46–73. Google Scholar Rökförbud är ett förbud mot tobaksrökning på allmänna platser både utomhus och inomhus.

Vår personal arbetar också i Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, S:t Michel, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo. Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Titta på Tobakslagen i Finland och Frankrike i Yle Arenan.
Alla lan i sverige

Tobakslagen finland vvs gävle butik
skolverket bedömningsportalen nyanlända
hur lång är göran persson
uljens didaktik
storytel share
price vat included

RP 15/2016 rd - Eduskunta

Läs mer om tobakslagen.

Tobakslagen skärps – den nya lagen träder i kraft 15.8.2016

Vår personal arbetar också i Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, S:t Michel, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo. Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Titta på Tobakslagen i Finland och Frankrike i Yle Arenan. Arenan är Finlands största tjänst för webb-tv och -radio. Yle Arenan erbjuder radio- och tv-program, direktsändningar och programuppgifter. Regeringen föreslår i lagrådsremissen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter.

Tobaksprodukter eller e-cigarettvätskor som innehåller mentol får inte säljas i Finland 1.12.2020 09:10 / uppdaterad 2.12.2020 09:10 / Nyhet Valvira påminner om att det enligt tobakslagen är förbjudet att sälja produkter, vilkas tillsatser underlättar upptag av nikotin eller inhalering av rök eller ånga i lungorna. I tobakslagen föreskrivs om införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vätskor som används i elektroniska cigaretter. Tobakslagen gäller också örtprodukter för rökning.