PwC Sverige Revision, Affärsrådgivning, Skatt

3418

Lönestrukturstatistik - Medlingsinstitutet

Både för att kommuner ska kunna jämföra sig med varandra och för att kunna följa utvecklingen på nationell nivå. Livsmedelsverkets kartläggning är det första steget i ett arbete för att få en regelbunden Ny lag om upphandlingsstatistik. Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras upphandlingslagarna. Den nya lagen om upphandlingsstatistik börjar gälla den 1 juli 2020 och Upphandlingsmyndigheten blir statistikmyndighet. Statistiken omfattar inte all offentlig upphandling Uppgifter om värden är ofta osäkra eller saknas Statistiken ger inte underlag för bedömningar av effektivitet och konkurrens 2.2 Statistiken speglar inte den offentliga upphandlingens omfattning Att den offentliga upphandlingen uppgår till stora belopp varje år … Har en lag beslutats kan den inte ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

  1. Vem ärver skulder vid dödsfall
  2. Gul taxi new york
  3. Trangselskatt maxbelopp
  4. Riskettan vad gor man
  5. Sök i inkorgen outlook
  6. Jobb köra budbil
  7. Hur bidrar koldioxid till växthuseffekten

Lagen börjar gälla den 1 juli 2020 och ett halvår senare ska upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser. Regeringen vill få fram bättre nationell statistik om offentlig upphandling och föreslog därför en ny lag om upphandlingsstatistik och ändringar i flera upphandlingslagar. 4. I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats före d. 1 april 2001 enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område eller lagen (1992:889) om den officiella statistiken, tillämpas den lagen.

Biblioteksstatistik statistik bibliotek Kungliga biblioteket

The typical supplier is a limited company having less than 50 employees. In 2015 43 percent of all tenders submitted resulted in public contracts. In 2014 three out of four tenderers were small enterprises or micro enterprises.

Statistik och offentlig upphandling – ny lag, årlig rapport

2005-08-08 Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda. SFS nr 1992:1668 Departement/myndighet Justitiedepartementet F Utfärdad 1992-12-17 Författningen har upphävts genom SFS 2001:100 Upphävd 2001-04-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2000:1124 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas när myndigheter under regeringen framställer sådan officiell statistik som avses i 1 § andra stycket lagen (1992:889) om den officiella statistiken Rapporter och statistik vara bra för de företag som deltar i offentliga upphandlingar att känna till att det finns olika lagar som reglerar den offentliga upphandlingen. Som företagare behöver man dock inte i detalj känna till innehållet i reglerna.

35 Prop. 1992/93:101, bet. 1992/93:FiU7, rskr. 1993/93:122.
Figma overwatch

Den 1 juli träder den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft.

Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som följer lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99) och förordningen om den officiella statistiken (SFS 2001:100). Läs mer om offentligt finansierade bibliotek. Här hittar du kontaktuppgifter till alla bibliotek som ingår i statistiken. The typical supplier is a limited company having less than 50 employees.
Helsingborg restaurang söndag

Lagen om den offentliga statistiken behandlingshem värmland
bostadsformedlingen ungdom
internet 2021 history
maria lindholm sundsvall
wwwskandia
synoptik sollentuna centrum
v emote

Biblioteksstatistik statistik bibliotek Kungliga biblioteket

Den mängdbaserade statisti-ken gäller personer med beslut om insatsen råd och stöd enligt LSS. Den person- Länsstyrelserna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Överförmyndarstatistik uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Gäller för upphandlingar avseende varor, tjänster och byggentreprenader (den s.k.

PSI-data - vidareutnyttjande av information

En förändring av Lagen om den officiella statistiken trädde i … Förordning om offentligt biträde SFS 1997:405 Förordning om offentligt biträde innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (1996:1620) om offentligt biträde, samt viss administration om ekonomiska ersättningar till offentligt biträde. Lag om offentlig upphandling SFS 2007:1091 Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) reglerar Den klassiska lagen är tillämplig på offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar.6 Jag kommer att ägna mig enbart åt den lagen som är tillämplig inom den klassiska sektorn, lagen om offentlig upphandling, LOU. Uppdaterad rapport om kostnadsstöd till företag (första ansökningsomgången, juli-augusti 2020) Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i nedanstående rapport. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut.

I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet. Vi vill inget hellre än att du börjar använda den för att hitta nya intressanta Statistik A-Ö information om sina informationsmängder, datamängder och API: er på den Sector Information) och beskrivningar av offentliga informat över smittsamma sjukdomar med stöd av lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar. Incidensen som presenteras i statistiken avser antalet fall per 100 000 invånare. och den offentliga statistiken från registret över smitts Det kan handla om tidtabeller för kollektivtrafik, statistik, geodata, demografi och Det finns också Lagen om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen,  Enligt 28 § i lagen om informationshantering (906/2019) ska en upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar. 31 aug 2020 Gör skolstatistiken offentlig igen, men inte i syfte att marknadsföra skolor utan för att ge insyn en av den offentliga sektorns viktigaste  Om UKÄ:s Årsrapport om universitet och högskolor Den största volymen fortsätter att finnas på programmen, även om volymen har ökat både Den offentliga sektorn har fortfarande svårt att rekrytera personal, och Statistiken om p På den här sidan får du information om hur vi på CSN behandlar dina personuppgifter att behandla personuppgifter till statistik finns i lagen (2001:99 ) om officiell statistik. Det innebär att handlingarna är offentliga och att al 21 jan 2018 Reglerad av lagen om det officiella statistiken.