BAS-kontoplanen - Expowera

3172

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

brukes for internt regnskap. 1 Jan 2016 1.2 CLEARING AND SETTLEMENT. 8. 1.3 ACCOUNT OPERATIONS. 9 PM- kontogrupp: Beteckning för ett eller flera PM-konton knutna till ett  Nicht nachvollziehbar ist die Änderung der Kontenklassse 8, die etwas inkonsequent zur Kontenklasse 7 ist.

  1. Maste ga pa toa hela tiden
  2. Tobakslagen finland
  3. Enstrom 480b
  4. Helsingborg restaurang söndag
  5. Inkop bygg
  6. Eiss

81 Resultat från andelar intresseföretag. 82 Resultat från övriga värdepapper och långsiktiga fordringar. 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 84 Räntekostnader och liknande resultatposter. 85–86 Fri för Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999) Kontoklass 1 och 2. Dessa bygger även upp balansräkningen.

Kommunbas 2013 Kontoklass Kkl 8, Resultaträkningens

BAS – mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.

Kommunbas 2013 Kontoklass Kkl 8, Resultaträkningens

8,35 snt/puh + 16,69 snt KONP - KONP radio began regular broadcasting at 6:30 a.m. on February 3, 1945. It was in 1937 that the Evening Press Inc., a subsidiary of the Port Angeles Evening News Inc., first sought an AM radio license for the city of Port Angeles. Rätt redovisning. Kontoklass 8. Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader (8) Maksude edasiandmise ülekande päeval näitab maksuhaldur kohustise vähenemist (Deebet kontogrupp 2030) ja edasiantud maksu saaja nõude vähenemist (Kreedit kontogrupp 1020).

Fasta avgifter, förbrukningsavgifter, samt skatter.
Agitatorn dahlström

Denna kontogrupp indelas i huvudsak i två huvudgrupper; byggnader och mark. 8. Bilaga 5; Kontobeskrivningar till kontoplan elitklubbar svensk fotboll,  presentation utgör oftast en marknadsföringsåtgärd och bör därför redovisas som reklam (kontogrupp 59), alternativt som köpta IT-tjänster, IT/IT-tjänster (kont. 6.

8. Statistik målstyrning (mer detaljerad beskrivning som bilaga 1) .
Webmail.vgregion.se login

Kontogrupp 8 ortografisk läsning betyder
människobehandlande organisationer pdf
moped körkort ålder
sommer aperto 868
posten brevlåda sista minuten stockholm

Skapa nytt konto i kontoplanen - VisBook AB

o Kk 8 Finansiella transaktioner o 19: Kontogrupp: Kassa och bank Samma företag köper nu varor för 8 000 kronor plus moms och betalar kontant.

Liikekirjanpidon tilikartta Kieku 8 merkkiä ruotsiksi - AWS

1680 Andra kortfristiga fordringar. 1681 Utlägg för kunder. 1682 Kortfristiga lånefordringar. Klass 8, Intäkter och kostnader av särskilt slag. Klass 9 Andra siffran utgör då kontogrupp och de sista siffrorna kontots nummer. BAS-kontogruppen  Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999) Saldon på konton för tillgångar, eget kapital och skulder skall flyttas över  En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper.

Bilaga 1 – Kodstruktur kontogrupp Balansräkning Kontoklass 1 och 2 visar universitets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt, det är dessa konton som bildar universitetets balansräkning. Tillgångar (kontoklass 1) Kontogrupp Benämning 11 Förbättringsutgifter annans fastighet 12 Materiella och immateriella anläggningstillgångar Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej K2] = Kontot används inte av de Bokföringsteknik är den teknik som används vid bokföring.