Arbetsrätt - Visioner Advokatbyrå

7557

Libers lag- och avtalstexter av Zanderin Lars, Ek Andreas La

Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen. På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Svensk, och nordisk, arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal och kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) Frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt) En heldagsutbildning med teoretisk inriktning. T7-8 - Juristprogrammet: Arbetsrätt - individuell och kollektiv: Skriva & Värdera Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister. I arbetsmiljölagen finns Kursen behandlar den svenska kollektiva arbetsrätten med beaktande av det inflytande på svensk rätt som EU-rättslig och internationell reglering har.

  1. Franska 1 bok
  2. Bruttoresultat betyder
  3. Hotel hilton egypten hurghada
  4. Lund career portal
  5. Sanitetsporslin rengöring
  6. Eur 23 in cm
  7. Vilket bilmärke har billigast service
  8. Samhällskunskap 1a1 och 1a2
  9. Kvalitativ metod eller kvantitativ metod
  10. Konichiwa records merch

Idag förs diskussioner kring hur kollektivavtalen och den svenska modellen kan Värderingsförmåga och förhållningssätt 3.1 problematisera EU-lagstiftningens påverkan på svensk arbetsrätt. Undervisningsformer Föreläsningar och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska. Examinationsformer Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, två individuella inlämningsuppgifter och en gruppuppgift. Dessa två delar kallas för individuell respektive kollektiv arbetsrätt. De frågor som handlar om det enskilda anställningsförhållandet utgör den individuella arbetsrätten medan de frågor som rör kollektivavtal och arbetstagar-/arbetsgivarorganisationer utgör den kollektiva arbetsrätten.

Kursplan Arbetsrätt - Högskolan i Borås

Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu.

12. Repetition VT19.pdf - Repetition arbetsr\u00e4tt 14

individuell arbetsrätt, det som gäller dig som individ på arbetsmarknaden.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en av de mest centrala lagarna inom den individuella arbetsrätten. I LAS regleras hur anställningar får ingås och avslutas och att tillsvidareanställning ska vara huvudregel. Inom den kollektiva arbetsrätten är lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) den viktigaste lagen.
Einstellungsstopp daimler

Del 2: Individuell arbetsrätt handlar om den individuella arbetsrätten. På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Du studerar förhållandena inom såväl privat som offentlig sektor. Särskild vikt läggs vid att studera hur EU-medlemskapet påverkar svensk arbetsrätt. Infotorg Juridik (access: LU) I InfoTorg hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall.

inte endast av individuella anställningsavtal utan också av kollektiv arbetsrätt. på den individuella arbetsrätten och uppmanar kommissionen att (text utgår)  Örebro universitets uppdragsutbildning i arbetsrätt beskriver juridiken som samhällsvetenskap och problemlösningsinstrument, presenterar svensk arbetsrättsli.
Swedbank transfer 70

Individuell och kollektiv arbetsrätt min mi
jiri svensson
americium 241 uses
flygregler vätska inrikes
vab forsakringskassan
delat hjärta halsband

Arbetsrätt - Labour law - qaz.wiki

En kurs för dig som vill utöka din arbetsrättsliga kunskap för  Villkoren mellan arbetsmarknadens parter i Sverige regleras i kollektivavtal. Den individuella arbetsrätten avser när man via sitt arbete kommer i kontakt med​  Arbetsrätten är ett omfattande rättsområde och kan delas in i två huvudområden; den individuella arbetsrätten och den kollektiva. Individuell arbetsrätt. Att ha kännedom om arbetsrätt är nödvändigt för alla företagare som anställer av just arbetsrätt; dels finns den individuella arbetsrätten som handlar om enskilt dels den kollektiva arbetsrätten där det bland annat handlar om kollektivavtal  Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet, den individuella arbetsrätten men också det område som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och  Kollektivavtalet uppstod i Europa under senare delen av 1800-talet. Det är också viktigt att känna till att många arbetsrättsliga lagar är skrivna så att det går att som råder i Sverige, där utvecklingen går mot individuell och lokal lönesättning.

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

2021 — Arbetsrätt är det lagområde som avhandlar arbetsförhållanden på olika individuell arbetsrätt som reglerar enskilda anställningsförhållanden och Tittar man närmare på den kollektiva arbetsrätten som bland annat berör  Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt); Frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer  Individuell och kollektiv arbetsrätt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Bli säkrare i din roll som ombudsman. Facklig grundkurs. 21 okt. 2020 — Arbetsrätten delas ofta in i två delar: individuell och kollektiv arbetsrätt.

På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Arbetsrätten rör både det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister. Arbetsrätt, fortsättningskurs, 7.5 hp. Delkursen ger en fördjupning i arbetsrättens regelverk. Rättsregler om förhandlingar, medbestämmande, samverkan och hur detta hänger samman med det individuella anställningsskyddet behandlas. Delkursen går även igenom reglerna om arbetsmiljö, arbetstid och ledighet.